Projektet filBoks.

filBoks er et fritidsprojekt drevet af undertegnede. Jeg arbejdede ved projektets start som offentlig ansat it-konsulent, hvor jeg supporterede en særlig gruppe af private erhvervsdrivende. Blandt mine opgaver var undervisning i it-sikkerhed for disse små virksomheder.

Mine klienter arbejder med personfølsomme data. Når disse data skal kommunikeres indenfor det offentliges regi, så forefindes de nødvendige systemer til dette, men når der er behov for kommunikation med private aktører (forsikringsselskaber, advokatbureauer, tolkefirmaer m.m), så efterlades de på herrens mark. Fax var tidligere en mulighed (ifølge datatilsynet er det lovligt under anvendelse af særlige forsigtighedsprincipper), men med tiden har de fleste skrottet deres faxmaskiner. Brevpost er efterhånden blevet både for dyrt og for langsomt, til at det kan komme på tale. Almindelig e-mail er ikke lovligt, når det drejer sig om følsomme personoplysninger.

Løsningen synes at ligge lige for, nemlig sikker e-mail. Imidlertid er den danske løsning, som Nets stiller til rådighed, hvor man anvender medarbejdersignatur som krypteringsnøgle alt for kompliceret for mine klienter. Der findes tredjeparts udvidelser til Outlook, der forenkler anvendelsen betragtelig. Dog vil disse stadigt af min målgruppe opfattes som tunge, både når det kommer til opsætning, administration, anvendelse og ikke mindst abonnementspris.

Ifølge databeskyttelseslovgivningen, kan følsomme personoplysninger sendes over internettet på alternative måder, når bare de udsættes for en stærk kryptering. Jeg har tidligere anbefalet selvudpakkende krypterede 7-zip arkiver, men efterhånden som de fleste e-mail-systemer blokerer for eksekverbare filer, er denne metode ikke længere gangbar.

Ud over skolelærer er jeg oprindeligt uddannet programmør, så jeg besluttede, selv at fremstille en webbaseret løsning. Imidlertid stod det hurtigt klart, at det projekt ville indbefatte en betragtelig mængde af ”interessetimer”. Derfor besluttede jeg, at gøre det til et rent privat fritidsprojekt, hvor målgruppen kunne bredes ud, så der ved opkrævning af et beskedent gebyr var håb om, at jeg på den måde kunne blive honoreret for mine anstrengelser.

Jeg startede med at brainstorme omkring navnet på tjenesten. Da jeg fandt det ledige domænenavn filboks.dk faldt det hele i hak. Jeg havde samtidigt fundet en skabelon for hjemmesiden, hvor papirsflyveren tilfældigvis var benyttet som en del af eksempelindholdet. Pludselig var logoet også på plads. På nettet havde jeg fundet en beskrivelse af algoritmen til kryptering af filerne, så nu skulle det hele bare stykkes sammen til en sammenhængende, troværdig og brugervenlig løsning.

Jeg har tidligere som privatperson udviklet en del mindre hjemmeside-projekter. For en årrække siden drev jeg et andet fritidsfirma, hvor jeg udviklede databaseapplikationer for lokalområdets virksomheder. Alt efter temperament kan man sige - at jeg selv har udviklet alle dele af filboks.dk, eller - at jeg har fundet de enkelte delløsninger på forskellige udviklerfora og sat dem sammen til en samlet løsning.

En spændende udfordring i systemudviklingen har været, at dæmme op for alle de sikkerhedstrusler, som en web-tjeneste, der håndterer personfølsomme dokumenter skal kunne modstå. Et eksempel er beskyttelse mod SQL-injektion, hvor jeg i forhold til tidligere projekter har måttet benytte en helt anden metode til at tilgå den underliggende database.

Det glæder mig, at du har fundet filBoks.
Jeg håber tjenesten lever op til dine forventninger og krav.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til mig over e-mail: .

Bo Christensen.Tilbage