Brugervilkår

filBoks er et enkeltmandsfirma med cvr-nummer 21313882 drevet og ejet af Bo Christensen, Sønderborg. Filboks.dk er hjemmesiden placeret på domænet af samme navn, samt de funktioner siden tilbyder. Dette dokument er en aftale mellem dig og filBoks omhandlende betingelserne for din brug af filboks.dk.

Når du tilmelder dig som bruger på filboks.dk, skal du oplyse en gyldig og personlig e-mail-adresse. For at aktivere din brugerprofil skal du klikke på et link i en e-mail afsendt fra filboks.dk. E-mail-adressen vil desuden blive brugt til at sende notifikationer om hentede filer samt om uhentede filer, der efter fire døgn automatisk er blevet slettet. Eventuelle fakturaer sendes ligeledes til e-mail-adressen.

Ikke aktiverede brugerprofiler slettes automatisk efter et døgn. Ligeledes slettes gratis profiler efter to måneders inaktivitet.

Din brugerprofil er personlig og må ikke deles, videregives eller sælges til andre. Oprettelse af flere brugerprofiler med det formål, at kunne sende flere filer gratis, er ikke tilladt.

Kun filer af følgende typer kan sendes med filboks.dk: 'bmp', 'jpg', 'png', 'pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'ppt', 'pptx', 'txt' og 'csv'. Filer afvises, hvis de fylder mere end 4 Megabyte.

Filer sendt til filboks.dk slettes automatisk efter 96 timer. Inden da skal modtager hente filen. Filen hentes ved klik på et link, som du kan sende i en almindelig e-mail. Når du sender en fil til filboks.dk indtaster du et kodeord, som benyttes til kryptering af filen. Dette kodeord skal du formidle til modtageren over en anden kanal end e-mail. Kun ved indtastning af det samme kodeord kan filen dekrypteres og hentes fra filboks.dk.

Anvendeligheden af filboks.dk afhænger af modtagers villighed i forhold til at benytte tjenesten. filBoks kan naturligvis ikke garantere, at alle modtagere er indstillet på, at benytte filboks.dk som forsendelseskanal.

Du er forpligtet til, efter bedste evne at undgå, at sende filer indeholdende ulovligt eller skadeligt indhold.

Tilbage

 

Privatlivspolitik

Formålet med filBoks er, at give dig en let mulighed for, at sende fortrolige eller følsomme dokumenter over Internettet. Derfor er sikkerhed, fortrolighed og privatlivsbeskyttelse højt prioriteret i implementeringen af filboks.dk.

Dataudveksling og kommunikation mellem dig og filboks.dk foregår over en sikker https:// forbindelse. Filerne du sender til filboks.dk krypteres med en stærk og anerkendt AES algoritme. De krypterede filer gemmes i en skjult og beskyttet mappe på serveren. Filnavnene ændres til tilfældige tekststrenge, men kan dog som det eneste trækkes ud af filerne. Det er altså en god ide, at undgå fortrolige eller følsomme oplysninger i filnavnet.

Der findes ingen bagdør eller hovednøgle, der kan dekryptere filer, der er sendt til filboks.dk. Kun hvis man kender dit kodeord og filBoks’ algoritme for forstærkning af kodeordet, kan filen dekrypteres. Filboks.dk kontrollerer, at kodeordet er over 8 tegn langt, men det er også det eneste filBoks ved om kodeordet. Så snart filen er krypteret slettes kodeordet fra serverens hukommelse.

Filboks.dk gemmer dine profiloplysninger i en database. Disse oplysninger omfatter din e-mail-adresse, dit navn / firmanavn og adresseoplysninger. Din adgangskode gemmes som en irreversibelt krypteret hashværdi (ingen vil nogensinde kunne se, hvad din adgangskode er). Renomméet for hostingfirmaet (one.com) afhænger af sikringen af disse oplysninger, så de er godt beskyttede.

Filboks.dk overholder persondataforordningens bestemmelse om retten til at blive glemt. Du kan nedlægge din profil og alle profiloplysninger slettes. Af hensyn til regnskabspligten gemmes dog alle tidligere fakturaer.

Nyoprettede profiler, der ikke er blevet aktiveret via link i e-mail, slettes efter 24 timer. Ubenyttede gratis profiler, slettes efter to måneders inaktivitet.

Filboks.dk benytter cookies. Dels oprettes der af programmeringstekniske hensyn en sessionscookie, denne slettes efter en times tid, eller når du lukker din internerbrowser. For at holde styr på, om du er logget på eller ej, oprettes der en bruger-cookie. Denne slettes, hvis du logger af, ellers udløber den efter to timer. Til analyse af trafik på siden benyttes Open Web Analytics, som til intern brug opretter nogle cookies. Ingen cookies deles med andre tjenester og ingen cookies indeholder personoplysninger.

Der findes ingen reklamer på filboks.dk. Ligeledes samarbejder filBoks ikke med eksterne statistiksystemer. Således oprettes der ingen tredjeparts-cookies ved besøg på filboks.dk. Filboks.dk deltager ikke i nogen form for overvågning, tracking eller profilering.

Ved fejlbetjening (f.eks. indtastning af forkert adgangskode) registreres afsenders IP-adresse. Registreres flere end 5 fejl indenfor 5 minutter blokeres adgangen til filboks.dk for den pågældende IP-adresse i 20 minutter. IP-adresserne gemmes uafhængigt af brugerdatabasen. Der registreres ingen tilknytning mellem brugerprofiler og IP-adresser. IP-adresser slettes efter to måneder.

Tilbage

 

Abonnementsvilkår

Ved din betaling accepterer du følgende vilkår:

Din indbetaling på kr. 100,- hvoraf kr. 20,- er moms giver mulighed for forsendelse af 50 filer indenfor en periode på 365 dage.

Du kan kun sende én fil ad gangen. Hver gang du sender en fil tæller antallet ned med én (også hvis du kommer til at vælge en forkert fil).

Når du henter en fil sendt til dig med funktionen "send til bruger", koster det ligeledes et point på tælleren.

filBoks er en tjeneste, hvis hele værdi hurtigt kan udnyttes, derfor afstår du ved købet din fortrydelsesret.

Faktura sendes som PDF via e-mail. NemHandel (e-fakturering til det offentlige) understøttes ikke af filBoks.

Du accepterer ved følgende tre senarier at miste din restsaldo af filoverførsler og dage:

  1. Du glemmer, hvilken e-mail-adresse du er tilmeldt med.
  2. Du nedlægger din profil.
  3. filBoks tvinges, af personlige, helbredsmæssige, juridiske eller andre årsager, til pludselig at lukke.
Tilbage